Teorijska nastava i ispiti

TEORIJSKA NASTAVA 40 ČASOVA

13.300,00 dinara

Obavezna teorijska nastava od 40 časova izvodi se u malim grupama u prostorijama naše škole na adresi Paunova 82.

TEORIJSKA NASTAVA 7 ČASOVA

2.800,00 dinara

Let our professional staff of copywriters, optimization engineers and link developers help your website climb to the top of the search engine.

TEORIJSKI ISPIT

4,800,00 dinara

Let our professional staff of copywriters, optimization engineers and link developers help your website climb to the top of the search engine.

Praktična nastava i ispiti

PRAKTIČNA OBUKA 40 ČASOVA

48.000,00 dinara

Let our professional staff of copywriters, optimization engineers and link developers help your website climb to the top of the search engine. SEO stands for Search Engine Optimization.

PRAKTIČNI ISPIT

4.800,00 dinara

Let our professional staff of copywriters, optimization engineers and link developers help your website climb to the top of the search engine.

Dodatna obuka i dopunski časovi

DODATNA TEORIJSKA OBUKA 3 ČASA

2.100,00 dinara

Let our professional staff of copywriters, optimization engineers and link developers help your website climb to the top of the search engine. SEO stands for Search Engine Optimization.

DODATNA PRAKTIČNA OBUKA

4.200,00 dinara

Let our professional staff of copywriters, optimization engineers and link developers help your website climb to the top of the search engine.

DOPUNSKI ČAS – JEDAN ČAS

1.200,00 dinara

Let our professional staff of copywriters, optimization engineers and link developers help your website climb to the top of the search engine.

REZULTAT koji pokazuje prolaznost kandidata naše auto škole na polaganju ispita naš je zajednički uspeh. Više od 80 % naših polaznika uspešno položi ispit na prvom polaganju.