Prevoz tereta i lica


Prevoz tereta i lica na vozilima

Prevoz tereta na vozilu

 U saobraćaju na putu vozilo ne sme da se optereti:
 1) preko nosivosti upisane u saobraćajnu dozvolu i najveće dozvoljene ukupne mase.
 2) preko najvećeg osovinskog opterećenja pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila tj. preko osovinskog opterećenja propisanog tehničkim normativima za određeni tip vozila.
 3) tako da vozilo sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije za pojedine vrste vozila (dužina, širina i visina). Ove dimenzije, za pojedine vrste vozila, propisane su u Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju.
 4) preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta.

Uz dozvolu nadležnog organa vozila koja prevoze teret preko osovinskog opterećenja i najveće dozvoljene ukupne mase i vozila koja sa teretom premašuju najveće dozvoljene dimenzije,mogu da učestviju u saobraćaju na putu.(vanredni prevoz)

Teret na vozilu mora da bude smešten i obezbeđen tako da pri vožnji ostaje u položaju postavljenom prilikom utovara, tako da:
 1) ne ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu,
 2) ne umanjuje stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom, kao i da ne utiče na funkcionisanje i korišćenje sklopova i delova vozila,
 3) ne umanjuje preglednost vozaču,
 4) ne pada i ne rasipa se sa vozila po putu, odnosno ne vuče se po putu,
 5) ne zaklanja svetla, registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu,
 6) ne zagađuje životnu sredinu.
Teret u rasutom stanju, sem na priključnom vozilu za traktor, mora da bude prekriven.

prevoz tereta

Teret na motornom vozilu može da pređe najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila do jednog metra.
Teret na vozilu ne sme da pređe najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila za više od 1/6 svoje dužine, a najviše za 1,5 m, s tim da teret preostalim delom dužine mora biti oslonjen na tovarni prostor.
Izuzetno, u saobraćaju na putu može da učestvuje vozilo na kome teret nije smešten na propisan način, ukoliko to odobri upravljač puta(vanredni prevoz)

prevoz tereta tabla
Ukoliko teret na vozilu prelazi najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila, mora biti označen. Kod teretnih i priključnih vozila, teret se označava propisanom tablom(tabla kvadratnog oblika, dimenzije 50 x 50 cm, obojena naizmenično kosim trakama reflektujuće crvene i bele boje. Tabla se postavlja upravno na uzdužnu osu vozila.), kod ostalih vozila crvenom tkaninom, a u uslovima smanjene vidljivosti crvenim svetlom ili svetloodbojnom materijom crvene boje.

.

 Vozila koja su namenjena za izvođenje radova van puta kada u saobraćaju na putu imaju instalirana oruđa za izvođenje radova, koja nisu sklop vozila već izmenjivo sredstvo za rad, moraju biti propisano označena.
 Utovar ili istovar tereta na putu mora se obavljati tako da ne ometa, odnosno ne ugrožava, ostale učesnike u saobraćaju.

Prevoz lica vozilima

 U motornom vozilu, odnosno na vozilu i priključnom vozilu u saobraćaju na putu, dozvoljeno je prevoziti onoliko lica koliko je označeno u saobraćajnoj dozvoli, na mestima koja su za to predviđena
 Na priključnom vozilu koje vuče traktor može se prevoziti najviše pet lica, a u tovarnom prostoru motokultivatora mogu se prevoziti najviše tri lica.
 Lica koja se se prevoze u tovarnom prostoru ne smeju stajati, sedeti na stranicama karoserije, na nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka.
 Lica koja nisu navršila 14 godina života smeju se prevoziti samo u pratnji punoletnog lica.
 U zatvorenom prostoru vozila koji se ne može iznutra otvoriti, ne smeju se prevoziti lica osim kad su u pitanju policijska, vojna i vozila organa za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, u kojima se smeju prevoziti lica i to isključivo za službene potrebe.
 U priključnom vozilu za stanovanje(kamp prikolica) ne smeju se prevoziti lica.
 Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti dete do osam godina starosti, ako je na biciklu ugrađeno posebno sedište, prilagođeno veličini deteta i čvrsto spojeno sa biciklom.
 Dete mlađe od 12 godina ne sme se prevoziti na mopedu, triciklu, motociklu i četvorociklu.

 Vozač ne sme započeti kretanje vozila dok putnici bezbedno ne uđu, odnosno izađu iz vozila i dok vrata ne budu zatvorena. Vrata vozila nije dozvoljeno držati otvorena tokom kretanja vozila.
 Za vreme kretanja vozila ne sme se uskakati u vozilo, iskakati iz vozila, otvarati vrata, naginjati se van vozila, isturati delove tela iz vozila i voziti se na spoljnim delovima vozila, a vozač je odgovoran za to da onemogući takvo ponašanje saputnika.
 Na spoljnim delovima vozila i priključnog vozila mogu se voziti lica koja obavljaju poslove svog radnog mesta u vezi s namenom vozila (na vozilima vatrogasne službe, komunalne službe, elektrodistribucije i drugih delatnosti), ako je na tim vozilima ugrađena platforma za stajanje i držači, a brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 30 km/h.

Elektronski vodič

Komentari su onemogućeni